Grafheuvel 1B Toterfout

De prehistorische grafheuvels (tumulus) van Veldhoven zijn uit de middenbronstijd (1600-1000 voor Christus). De grafheuvels liggen in het bosgebied tussen de Toterfout en Halfmijl. Op korte afstand van de herberg van de Oerse Bokkenrijders liggen de drie grafheuvels met nummer 1A, 1B en 3. In totaal zijn er nog 16 grafheuvels over, door bebossing en ontginning zijn ten minste 15 grafheuvels verloren gegaan.

Omdat de grafheuvels sinds 1966 Rijksmonumenten zijn, dienen ze beschermd te worden. Tijdens het arrangement de Oerse Bokkenrijders doen we de grafheuvels aan, maar vragen we om ze voorzichtig te betreden, zodat ze bewaard blijven voor latere generaties.

» Meer locaties van de Oerse Bokkenrijders
» Meer partners van de Oerse Bokkenrijders

Grafheuvel

Terug naar boven
De Oerse Bokkenrijders - Bourgondisch verrassend!
www.oersebokkenrijders.nl